1
وَالْفَجْرِ ﴿١﴾

പ്രഭാതം തന്നെയാണ് സത്യം.

തഫ്സീർ മുഖ്തസ്വർ :

أَقْسَمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالفَجْرِ.

പ്രഭാതത്തെ കൊണ്ട് അല്ലാഹു സത്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക: