അസ്മാഉല്‍ ഹുസ്ന (മസ്ജിദുൽ മുജാഹിദീൻ, തലശ്ശേരി [ഞായർ])