ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മൃഗങ്ങളുടെ ഉമിനീരും, ഇവ കുടിക്കുകയോ ഭക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കിയും ശുദ്ധിയുള്ളതാണ്. കന്നുകാലികളിൽ പെട്ട ഒട്ടകം, പശു, ആട്, മാൻ, മുയൽ പോലുള്ള മൃഗങ്ങളാണ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായവ എന്നതു കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം. ഈ വിഷയത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇജ്മാഅ് (ഏകാഭിപ്രായം) ഉള്ളതായി സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇബ്‌നുൽ മുൻദിർ, ഇബ്‌നു ഹസ്‌മ്, ഇബ്‌നു റുശ്ദ് തുടങ്ങിയവർ അക്കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. [1]

ഇബ്‌നുൽ മുൻദിർ -رَحِمَهُ اللَّهُ- പറയുന്നു: “ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മൃഗങ്ങളുടെ ഉമിനീരും, ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളുടെ ബാക്കിയും ശുദ്ധിയുള്ളതാണെന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർ ഏകോപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുന്നതും, വുദു എടുക്കുന്നതും അനുവദനീയമാണ്.” (ഇജ്മാഅ്: 35)

അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു: “ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മൃഗങ്ങളുടെ ഉമിനീരും, ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളുടെ ബാക്കിയും ശുദ്ധിയാണെന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.” (ഇശ്റാഫ്: 1/160-161)

[1]  الإجماع لابن المنذر: 35، المحلى لابن حزم: 1/129، بداية المجتهد لابن رشد: 1/34.

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക: