ബദ്ര്‍ ഒരു മുസ്‌ലിമിന്റെ മനസ്സില്‍ നിറക്കുന്ന വികാരങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്തമാണ്. പ്രതാപവും സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷയും നന്ദിയും സ്നേഹവുമായി വൈകാരികതകള്‍ ഏറെ ബദ്ര്‍ ചരിത്രത്തില്‍ നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു. അവക്കിടയില്‍ വിവേകത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ട, ഓര്‍ക്കേണ്ട പാഠങ്ങളും അനേകം. അവയില്‍ ചിലത് ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ഖുതുബയില്‍.

DOWNLOAD MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

1 Comment

  • ma sha allah….badrinte charithram aaveshavum,kooduthal manasilaakan kayinjh alhamdulillah…..in sha allah uhdinteyum,khandhakinteyum charithram koodi ini undaakum enu pratheekshikunu…..baarakallahu feekum

Leave a Comment