സർവ്വ മനുഷ്യരുടെയും പിതാവാണ് ആദം നബി -عَلَيْهِ السَّلَامُ-. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്താനങ്ങൾ. ആദമിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പും അതിന് ശേഷമുണ്ടായ സംഭവങ്ങളും വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു ആവർത്തിച്ച് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അനേകം പാഠങ്ങളുമുണ്ട്. അവയെ കുറിച്ച്…

DOWNLOAD MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment