രോഗങ്ങള്‍ മനുഷ്യ ജീവിതത്തില്‍ ഏതൊരാള്‍ക്കും വന്നു പെട്ടേക്കാവുന്ന പരീക്ഷണഘട്ടമാണ്. രോഗം വന്നാല്‍ നിരാശരാവുകയും തീര്‍ത്തും അക്ഷമ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്; അവര്‍ക്കൊരു ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തല്‍.

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment