ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളില്‍ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് മലക്കുകളിലുള്ള വിശ്വാസം. അല്ലാഹുവിന്റെ കല്‍പ്പനകള്‍ അണുകിട വ്യത്യാസമില്ലാതെ നടപ്പിലാക്കുന്ന, അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരാണ് മലക്കുകള്‍. ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച്…

Download PART1   PART2

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

1 Comment

Leave a Comment