അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷകളില്‍ ഏറ്റവും കഠിനം അവന്റെ നരകം തന്നെ. നരകത്തെ കാണുക എന്നത് പോലും ഒരാള്‍ക്ക് മതിയായ പരീക്ഷണം തന്നെയാണ്. അപ്പോള്‍ അതില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതോ?! നരകത്തെ കുറിച്ച് കേള്‍ക്കാം…

DOWNLOAD PART1   PART2   PART3   PART4

 

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment