സ്വര്‍ഗമാണ് മുഅമിനിന്റെ ലക്ഷ്യം. അവനെ ഇബാദതുകളില്‍ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതില്‍ വലിയൊരു പങ്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തക്കുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് സ്വര്‍ഗം? വരൂ! നമുക്കറിയാം…

Download PART1   PART2   PART3   PART4

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment