നിയാഫ് ബിൻ ഖാലിദ്

സ്വർഗാവകാശിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഥ

അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യദിനത്തിലും ഉറച്ച വിശ്വാസവും അതിയായ ലജ്ജയുമുള്ള ഒരു പാവം സ്ത്രീ, പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രോഗവുമായി നബിﷺയുടെ അരികിൽ വന്നു. അവരുടെ കഥയിൽ ഏറെ ഗുണപാഠങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കും നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾക്കും.

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കൂ: