മക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ നബി -ﷺ- യെയും സ്വഹാബികളെയും മുശ്രിക്കുകൾ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. പരസ്പരം ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിനായി മുശ്രിക്കുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും മുസ്‌ലിംകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ദൂതന്മാർ പോയുംവന്നുമിരിക്കുന്നു. ബയ്അതു രിദ്വ്‌വാനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളും അതിനിടയിലാണ് ഉണ്ടായത്. ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഘട്ടത്തെ കുറിച്ച്…

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment