1
لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾

ഖുറൈശികൾക്ക് ഉണ്ടായ എളുപ്പം കാരണത്താൽ; ശൈത്യകാലത്തെയും ഉഷ്ണകാലത്തെയും യാത്ര അവർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി തീർന്നതിനാൽ.

തഫ്സീർ മുഖ്തസ്വർ :

لِأَجْلِ عَادَةِ قُرَيْشٍ وَإِلْفِهِمْ؛ رِحْلَةِ الشِّتَاءِ إِلَى اليَمَنِ، وَرِحْلَةِ الصَّيْفِ إِلَى الشَّامِ آمِنِينَ.

ഖുറൈശികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന എളുപ്പവും സൗകര്യവും കാരണത്താൽ; (അതായത്) ശൈത്യകാലത്ത് യമനിലേക്കും ഉഷ്ണ കാലത്ത് ശാമിലേക്കും നിർഭയത്വത്തോടെ അവർ നടത്തിയിരുന്ന യാത്രകൾ കാരണത്താൽ.

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക: