1
الْقَارِعَةُ ﴿١﴾

‘അൽ-ക്വാരിഅഃ’.

തഫ്സീർ മുഖ്തസ്വർ :

السَّاعَةُ التِّي تَقْرَعُ قُلُوبَ النَّاسِ لِعِظَمِ هَوْلِهَا.

ഘോരഭയം കൊണ്ട് ഹൃദയങ്ങളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുന്ന ആ സന്ദർഭം!

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക: