സുനനുൽ ഫിത്റയിൽ (ശുദ്ധപ്രകൃതി) ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നയിന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഖുർആൻ ആയതുകളില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നബി -ﷺ- യുടെ ഹദീഥുകളും, സ്വഹാബികളിൽ നിന്നുള്ള ചില വാക്കുകളുമാണ്. നബി -ﷺ- പല ഹദീഥുകളിലായി ഫിത്റതിന്റെ ഭാഗമായ കാര്യങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവ താഴെ എണ്ണിപ്പറയാം. ഓരോന്നിനെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ അവയുടെ അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ്. ഇൻശാ അല്ലാഹ്.

1- മീശ ചെറുതാക്കൽ.

2- താടി വളർത്തൽ.

3- പല്ലു തേക്കൽ.

4- വുദൂഇൽ വായ കൊപ്ലിക്കൽ.

5- വുദൂഇൽ മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റൽ.

6- വുദൂഇൽ മൂക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചീറ്റിക്കളയൽ.

7- ചേലാകർമ്മം.

8- നഖം വെട്ടൽ.

9- മലമൂത്ര വിസർജനം വെള്ളം കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കൽ.

10- വുദൂഇന് ശേഷം ഗുഹ്യായവയത്തിന് മുകളിൽ വെള്ളം തളിക്കൽ.

11- കക്ഷത്തിലെ രോമങ്ങൾ എടുക്കൽ.

12- ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തെ രോമങ്ങൾ വടിക്കൽ.

13- വിരൽസന്ധികൾ കഴുകൽ.

14- മുടി പകുത്തിടൽ.

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക: