മനുഷ്യരിലെ തിന്മകള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്ന അടിസ്ഥാനങ്ങളില്‍ വളരെ ഗൗരവമേറിയ തിന്മയാണ് അസൂയ. ഈ മ്ലേഛ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും, അതില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാര്‍ഗത്തെ കുറിച്ചും..

DOWNLOAD MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment