വിശുദ്ധ റമദാൻ സമാഗതമാകുമ്പോൾ ഒരു മുഅ്മിൻ മാനസികമായും ശാരീരികമായും അതിനെ വരവേൽക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പുണ്യങ്ങളും നന്മകളും വാരിക്കൂട്ടാനുള്ള ഈ മഹത്തായ അവസരം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അവന് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. റമദാനിനെ വരവേൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്…

DOWNLOAD

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment