ഇഅ്തികാഫ് ശരിയാകണമെങ്കിൽ നോമ്പ് നിർബന്ധമുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്. നബി -ﷺ- റമദാനിൽ മാത്രമാണ് ഇഅ്തികാഫ് ഇരുന്നത് എന്നതിനാൽ അവിടുത്തേക്ക് എല്ലാ ഇഅ്തികാഫുകളിലും നോമ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇഅ്തികാഫിനെ കുറിച്ച് ഖുർആനിൽ വന്ന പരാമർശവും നോമ്പിനോടൊപ്പമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതു കൊണ്ടെല്ലാമാണ് ഈ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായത്.

എന്നാൽ ഇഅ്തികാഫിന് നോമ്പ് നിർബന്ധമില്ല എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ശരിയായി മനസ്സിലാകുന്നത്. നബി -ﷺ- റമദാനിൽ ഇഅ്തികാഫ് ഇരുന്നപ്പോൾ നോമ്പെടുത്തു എന്നല്ലാതെ, നോമ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചു കൊണ്ട് അവിടുന്ന് അപ്രകാരം ചെയ്തതല്ല. ഉമർ ബ്നുൽ ഖത്താബ് -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ഒരു രാത്രി ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കാൻ നേർച്ച നേരുകയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേർച്ച പൂർത്തീകരിക്കാൻ നബി -ﷺ- കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഹദീഥ് (ബുഖാരി: 2043) ഈ അഭിപ്രായത്തിന് ബലം നൽകുന്നുമുണ്ട്. കാരണം രാത്രി നോമ്പെടുക്കുക എന്നത് സാധ്യമല്ലല്ലോ?

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment