അഖീദ ദര്‍സുകള്‍ (കാരപ്പറമ്പ് സലഫി മസ്ജിദ്)

സിഹ്ര്‍; മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില ആമുഖങ്ങള്‍…

സിഹ്റിന് യാതൊരു സ്വാധീനവും ഇല്ലെന്ന് നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം. സിഹ്ര്‍ ചെയ്യുന്നതില്‍ ഒരു തെറ്റും കാണാത്ത മറ്റൊരു വിഭാഗം. മാരണം, കണ്‍കെട്ടു എന്നിങ്ങനെ പലപേരുകളില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന സിഹ്റിനെ കുറിച്ച് ചില ആമുഖങ്ങള്‍…

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കൂ: