നജസ് നീക്കംചെയ്യുന്നതിന് നിയ്യത് നിബന്ധനയില്ല. നാല് മദ്‌ഹബുകളും പൊതുവെ യോജിച്ച വിഷയമാണിത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഏകാഭിപ്രായമാണുള്ളത് എന്നു വരെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. [1]

ഇമാം മാവർദി -رَحِمَهُ اللَّهُ- പറഞ്ഞു: “നജസ് നീക്കുന്നതിന് നിയ്യത് ആവശ്യമില്ലെന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർ ഇജ്മാഇലായിരിക്കുന്നു.” (അൽ ഹാവീ അൽ-കബീർ: 1/87)

ഇബ്‌നു തൈമിയ്യ -رَحِمَهُ اللَّهُ- പറയുന്നു: “മലമൂത്ര വിസർജനത്തിൽ നിയ്യത് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ശാഫിഈ ഹമ്പലീ മദ്‌ഹബുകളിലെ ചിലരുടെ അഭിപ്രായം മുൻപ് സ്ഥിരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ഇജ്മാഇന് വിരുദ്ധമാണ്. അതോടൊപ്പം മദ്‌ഹബിലെ ഇമാമീങ്ങളുടെ തന്നെ അഭിപ്രായത്തിനും അത് എതിരാകുന്നു.” (മജ്മൂഉൽ ഫതാവാ: 21/477)

ഈ വിധി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമായി ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു: നജസ് നീക്കം ചെയ്യുക എന്നത് ഒരാൾ ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഇബാദതിന്റെ ഭാഗമല്ല; മറിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിലാണ് അത് ഉൾപ്പെടുക (بَابُ التُّرُوكِ). ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകാൻ നിയ്യത് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന നിബന്ധനയില്ല. [2]

ഉദാഹരണത്തിന് മോഷണം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട -തിന്മകളിൽ പെട്ട- പ്രവൃത്തിയാണ്; ഒരാൾ മോഷ്ടാവല്ല എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാൻ അയാൾ നിയ്യത് വെച്ചു കൊണ്ട് മോഷണം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. മറിച്ച്, പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമില്ലാതെ മോഷണം ഉപേക്ഷിച്ചാലും അത് സ്വീകാര്യമാണ്.

[1]  الحنفية: لعناية للبابرتي: 1/32، وينظر: أحكام القرآن للجصَّاص: 1/244.

المالكية: المُعتَمَد عندهم وجوبُ النِّيةِ في الاستنجاءِ مِنَ المَذيِ. حاشية الدسوقي: 1/78، 112، حاشية العدوي: 1/218.

الشافعية: المجموع للنووي: 1/311، وينظر: الحاوي الكبير للماوردي: 1/87.

الحنابلة: المبدع لابن مفلح الحفيد: 1/117، كشاف القناع للبهوتي: 1/181.

[2]  الشرح الممتع لابن عثيمين: 1/197.

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക: