റമദാനിലല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലും ഇഅ്തികാഫ് സുന്നത്താണെന്നാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായം. അത് തന്നെയാണ് തെളിവുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും. പൊതുവെ ഇഅ്തികാഫ് റമദാനിലേ പാടുള്ളൂ എന്നറിയിക്കുന്ന ഒരു തെളിവും വന്നിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെ മറ്റു സമയങ്ങളിലും ഈ ഇബാദത് ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ട് എന്നതിനുള്ള തെളിവാണ്. അതോടൊപ്പം നബി -ﷺ- ഒരു വർഷത്തിൽ റമാദാനിലെ ഇഅ്തികാഫ് നിർത്തിവെക്കുകയും, അത് ശവ്വാലിലെ ആദ്യപത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തതും സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. (മുസ്‌ലിം: 1172)

ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നോമ്പുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന നിബന്ധന നബി -ﷺ- യോ, സ്വഹാബികളോ പറഞ്ഞതായും കാണുന്നില്ല; റമദാനിൽ മാത്രമേ ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂവെങ്കിൽ അവർ അത് സൂചിപ്പിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം റമദാനിൽ മാത്രം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇബാദത്തല്ല ഇഅ്തികാഫ് എന്ന് മനസ്സിലാകും. എന്നാൽ റമദാനിൽ ഇഅ്തികാഫ് ഇരിക്കുക എന്നതിന് പ്രത്യേക പ്രതിഫലവും പുണ്യവും ഉണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല താനും.

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

Leave a Comment