മസദ്: 4

4
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾

വിറകുചുമട്ടുകാരിയായ അവന്റെ ഭാര്യയും.

തഫ്സീർ മുഖ്തസ്വർ :

നബി -ﷺ- യുടെ വഴികളിൽ മുള്ളുകൾ വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോയി വിതറുകയും, അവിടുത്തെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന അബൂലഹബിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മുജമീലും ആ നരകാഗ്നിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ്.

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക: