സീറതുന്നബി

മദീന…!

നബി -ﷺ- മദീനയിലെത്തുന്നു! മദീന അതിന് മുൻപോ ശേഷമോ ഇത്ര തിളക്കത്തോടെ നിന്നിട്ടില്ല. മദീനക്കാരുടെ മുഖങ്ങൾ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നു. അവരുടെ നേതാവിനെ വരവേൽക്കാൻ -ആദ്യമായി കാണാൻ- പോകുന്നു-! അവിടെ തുടങ്ങുന്നു ചരിത്രത്തിലെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ, പരസ്പര സഹകരണത്തിൻ്റെ മായാത്ത, മങ്ങാത്ത ചരിത്രം. നബി -ﷺ- യുടെ മദീനയിലെ ആദ്യ ദിനങ്ങളെ കുറിച്ച്…

നബി -ﷺ- മദീനയിലെത്തുന്നു! മദീന അതിന് മുൻപോ ശേഷമോ ഇത്ര തിളക്കത്തോടെ നിന്നിട്ടില്ല. മദീനക്കാരുടെ മുഖങ്ങൾ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നു. അവരുടെ നേതാവിനെ വരവേൽക്കാൻ -ആദ്യമായി കാണാൻ- പോകുന്നു-! അവിടെ തുടങ്ങുന്നു ചരിത്രത്തിലെ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ, പരസ്പര സഹകരണത്തിൻ്റെ മായാത്ത, മങ്ങാത്ത ചരിത്രം. നബി -ﷺ- യുടെ മദീനയിലെ ആദ്യ ദിനങ്ങളെ കുറിച്ച്…

DOWNLOAD PART1 PART2 PART3

About the author

അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്

Leave a Comment