ജുമുഅ ഖുതുബ

നോമ്പും ഭക്ഷണവും

റമദാന്‍ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ട മാസമാണ്. എന്നാല്‍ പലര്‍ക്കുമത് ഭക്ഷണ-പാനീയങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വയറു നിറക്കാനുള്ള മാസമായിരിക്കുന്നു. റമദാനിലെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ചിലത്:

DOWNLOAD MP3

Leave a Comment