ജുമുഅ ഖുതുബ

എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്…?

അല്ലാഹു നൽകിയ മഹത്തരമായ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും ചിന്താശേഷിയും. എന്നാൽ നാം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്?! നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഏതു ദിശയിലേക്കാണ് നാം തിരിച്ചു വിടേണ്ടത്?! ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ…

Download MP3

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കൂ: