കുട്ടികള്‍ക്ക് പേരിടുമ്പോള്‍

കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒന്നിലധികം പേരുകള്‍ ഇടാമോ?

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - പ്രചരിപ്പിക്കുക:

ഇമാം ഇബ്നുല്‍ ഖയ്യിം -رَحِمَهُ اللَّهُ- പറഞ്ഞു: “വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമാണ് പേരിടുന്നത്. അതിന് ഒരു പേര് തന്നെ മതിയാകും. അതു കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പേര് ഇടുന്നതാണ് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഒന്നിലധികം പേരുകള്‍ ഇടുന്നത് അനുവദനീയമാണ്. ഒരാള്‍ക്ക് തന്നെ പേരും വിളിപ്പേരും കുന്‍യതും (അബൂ തുറാബ്, അബൂ ബക്ര്‍ എന്നതു പോലെ) ഉണ്ടാകാം.” (തുഹ്ഫതുല്‍ മൌദൂദ്: 134-144)

About the author

അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്

Leave a Reply

%d bloggers like this: