അഖീദ ദര്‍സുകള്‍ (കാരപ്പറമ്പ് സലഫി മസ്ജിദ്)

ഇസ്ലാം

ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക പാഠങ്ങളിൽ ചിലത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. എന്താണ് ഇസ്ലാം? ഇസ്ലാമിൻ്റെ അർഥം? ഉദ്ദേശം? അടിസ്ഥാനസ്തംഭങ്ങൾ? ഇവയെ കുറിച്ച് ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.

Download MP3   Download Book

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കൂ: