ദര്‍സുകള്‍

കിതാബുകളിലുള്ള വിശ്വാസം

ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളില്‍ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ച അവന്റെ കിതാബുകളില്‍ വിശ്വസിക്കുക എന്നത്. എങ്ങനെയാണ് കിതാബുകളില്‍ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്? ഒരു ചെറു പഠനം.

DOWNLOAD PART1   PART2

About the author

അബ്ദുല്‍ മുഹ്സിന്‍ ഐദീദ്

Leave a Comment