ദുല്‍ ഹിജ്ജ

റമദാനിലെ അവസാന പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്കോ ദുൽഹിജ്ജ ആദ്യ പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്കോ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠത?

ശൈഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയഃ -رَحِمَهُ اللَّهُ- പറഞ്ഞു: “ദുൽഹിജ്ജ ആദ്യപത്ത് ദിവസങ്ങളിലെ പകലുകൾക്കാണ് റമദാൻ അവസാനപത്ത് ദിവസങ്ങളിലെ പകലുകളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളത്. എന്നാൽ റമദാൻ അവസാന പത്തിലെ രാവുകളാണ് ദുൽഹിജ്ജ ആദ്യപത്ത് ദിവസങ്ങളിലെ രാത്രികളെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവ.” (മജ്‌മൂഉൽ ഫതാവാ : 25/154)

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കൂ: