തഫ്സീർ മുഖ്തസ്വർ

സൂറതുൽ ഫാതിഹഃ

നന്മ അറിയിക്കുന്നവന് പിന്‍പറ്റിയവരുടെ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് - ഷെയര്‍ ചെയ്യുക:

2 Comments

  • Assalamu alikum warahmathullah

    ഫാത്തിഹയുടെ തഫ്സീറിൽ Audio 4 അഞ്ചാമതായാണ് koduthad
    Jazakumullahu hair

നിങ്ങളുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കൂ:

%d bloggers like this: